ว่าด้วยเรื่องลูกกระพ้อ


  • ลูกกระพ้อแบบพลาสติก (Plastic Bucket Elevator) สำหรับลูกกระพ้อพลาสติกนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกันคือลูกกระพ้อพลาสติกแบบหลังนูน และลูกกระพ้อพลาสติกแบบหลังเรียบ ซึ่งข้อแตกต่างของลูกกระพ้อแบบหลังนูนกับลูกกระพ้อหลังเรียบก็คือ ลูกกระพ้อแบบหลังนูนนั้นไม่สามารถรูเจาะตามระยะที่ลูกค้าต้องการได้ ลูกกระพ้อแบบหลังนูนนั้นมีระยะที่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากตำแหน่งของรูถูกกำหนดโดยแม่พิมพ์ (Mold) ที่ใช้ฉีดลูกกระพ้อนั่นเอง ส่วนลูกกระพ้อแบบหลังเรียบนั้นสามารถเจาะรูได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ ลูกกระพ้อผลิตจากพลาสติกความหนาแน่นสูง

  • กระพ้อเหล็ก (Steel Bucket Elevator) เหมาะสำหรับใช้ในการทำงานที่ขนถ่ายวัสดุที่มีความแหลมคม ใช้ได้กับวัสดุในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Material) และวัสดุในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Material) ทุกชนิด

  • ลูกกระพ้อสแตนเลส (Stainless Bucket) เหมาะสมสำหรับลำเลียงวัสดุที่เป็นอาหารประเภท food grade และขนถ่ายวัสดุที่มีความกัดกร่อนสูง(High Corrosion) และมีการขัดสีสูง (High Abrasion) ตลอดจนวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง(High Temperature)

    เนื่องจากลูกกระพ้อเหล็ก (Steel Bucket Elevator) และลูกกระพ้อสแตนเลส (StainlessBucket Elevator) ใช้งานกับอุตสาหกรรมหนัก (Heavy Duty) และทำค่อนข้างอยาก จึงมีผู้ผลิตน้อย ต้องทำขึ้นแบบ Made to Order และมีหลากหลายแบบ สำหรับนำไปใช้งาน


    ที่มา : http://www.hightech.co.th/16764024/2-bucket-elevator-ลูกกระพ้อ

จำหน่ายโซ่ยืดลูกกระพ้อ, ขายลูกกระพ้อ, โซยึดลูกกระพ้อราคา
โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก บจก.

โซ่ยึดลูกกะพ้อ / Elevator Chain


กระพ้อลำเลียง เป็นเครื่องมือในการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวลในทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่องในแนวเอียง หรือในแนวดิ่ง กระพ้อลำเลียงใช้โซ่ (Chain) หรือสายพาน (Belt) เป็นตัวกลางในการลำเลียงลูกกระพ้อที่ยึดติดกับโซ่หรือสายพาน โดยลำเลียงจากส่วนล่างของต้นกระพ้อไปยังส่วนหัว (Head) ที่เป็นตำแหน่งจ่ายวัสดุ


นี่คือภาพโฆษณาที่ลงในหนังสือ The Catalogue 2018
ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่สำนักงาน
หรือ ดาวน์โหลด E-BOOK ได้ที่นี่ >>>Click<<<
โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก บจก. : จำหน่ายกระพ้อลำเลียง กระพ้อลำเลียงหลากหลายแบบ กระพ้อลำเลียงหลากหลายขนาด โซ่สายพานลำเลียง โซ่สายพานลำเลียงในอุตสาหกรรมต่างๆ โซ่สายพานลำเลียงได้มาตรฐาน สายพานลำเลียง สายพานลำเลียงสำหรับงานอุตสาหกรรม สายพานลำเลียงได้มาตรฐาน


สายพานลำเลียง ลูกกะพ้อก้นลึก/HDPE/NYLON/PU น๊อตยึดลูกกะพ้อ โซ่ลำเลียง อุปกรณ์ตรวจจับสายพาน และพูเล่ย์เยื้องไม่ตรงศูนย์ อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วรอบต้นกะพ้อ และ คอนเวเยอร์ สายพานลำเลียง โซ่สายพานลำเลียง กระพ้อลำเลียง จำหน่ายกระพ้อลำเลียง กระพ้อลำเลียงหลายแบบ ลูกกระพ้อก้นลึก กระพ้อลำเลียงหลายขนาด โซ่สายพานลำเลียงในอุตสาหกรรม โซ่สายพานลำเลียงมาตรฐาน สายพานลำเลียง ข้อต่อ, น็อตกระพ้อ, ระบบควบคุมความปลอดภัยเซ็นเซอร์, กระพ้อลำเลียงพลาสติก, กระพ้อลำเลียงคุณภาพ สายพานลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรม สายพานลำเลียงมาตรฐาน


สนใจติดต่อ
โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก บจก.
899/1 หมู่ 20 ซอยจงศิริ ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 173 4339, +668 7062 8444
โทรสาร : +662 173 4338
อีเมล : vmueantu@go4b.com
www.go4b.com
www.go4basia.com
go4b.brandexdirectory.com